Середня освіта (польська мова і література)

Нормативні:

Іноземна мова

Історія української культури в західноєвропейському вимірі

Вступ до мовознавства

Вступ до літературознавства

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія України

Вступ до спеціальності та академічна доброчесність

Педагогіка

Психологія

Основна слов’янська мова (польська)

Теоретична граматика польської мови

Методика викладання польської мови

Історія діалектологія польської мови

Сучасна українська мова

Українсько-польські літературні зв’язки

Історія польської літератури

Методика викладання зарубіжної літератури

Зарубіжна література (Античність, Середньовіччя, Відродження)

Зарубіжна література (XIV-XVIII )

Стилістика польської мови

Сучасна українська література

Фольклор та літературне краєзнавство

Латинська мова

Сучасні освітні технології

Країнознавство

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін або методики викладання польської мови / методики викладання польської літератури

Навчальна (фольклорно-літературно-краєзнавча) практика

Навчальна (діалектологічно-етнографічна) практика

Виробнича навчально-виховна педагогічна практика ( в середніх класах)

Виробнича навчально-виховна педагогічна практика ( в старших класах)

Вибіркові:

Польська література Станіславова та її вивчення у школі

Основи копірайтингу

Порівняльне літературознавство

Дитяча польська література

Новітня польська література і її місце у шкільній програмі

Літературна критика в системі шкільної літературної освіти

Креалізований текст і можливості його використання на уроках польської літератури

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КВЕСТІВ З ЛІТЕРАТУРИ

Читання та письмо для розвитку критичного мислення» у контексті літературної освіти школярів

 

Силабуси 2019-2022

Орфографічний практикум польської мови