Середня освіта (польська мова і література)

Польська література Станіславова та її вивчення у школі

Методика викладання польської літератури

Порівняльне літературознавство

Читання та письмо для розвитку критичного мислення у контексті літературної освіти школярів

Дитяча польська література

Зарубіжна література

Країнознавство

Новітня польська література і її місце у шкільній програмі

Українсько-польські літературні зв’язки кінця ХІХ початку ХХ століття

Фольклор та літературне краєзнавство

Виробнича навчально-виховна педагогічна практика ( в старших класах)

Навчальна (фольклорно-літературно-краєзнавча) практика

Курсова робота з методики польської літератури

Основи наукових досліджень 1

Історія польської літератури

Атестація (Польська мова і література з методиками викладання)

Курсова робота з польської літератури

Літературна критика в системі шкільної літературної освіти

Вступ до слов’янської філології

Основна слов’янська мова

Іноземна мова

Історія України

Вступ до мовознавства

Історія Польщі

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вступ до літературознавства

Методика створення квестів із літератури

Креалізований текст і можливості його використання на уроках польської літератури

Історія української літератури:

Силабус 014. Історія української літератури 4.

Силабус 014. Історія української літератури 5.

Силабус 014. Історія української літератури 6.

Силабус 014. Історія української літератури 7.

Силабус 014. Історія української літератури 8.

Сучасна українська мова