035 Філологія (PhD)

Українська літературознавча компаративістика у діахронному і синхронному аспектах

Національні літератури і міжнаціональні контексти

Базові категорії аналізу світового літературного процесу

Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХІХ століть

Національні варіанти літературознавчої компаративістики