Тереховська Олена Володимирівна

кандидат філологічних наук,

доцент

 

CVПерсональна інформаціяВикладацька роботаОсновні публікаціїКонтакти

1993 року поступила на російське відділення філологічного факультету ПНУ ім. Василя Стефаника.

У 1998 р. закінчила магістратуру російського відділення філологічного факультету ПНУ ім. Василя Стефаника.

З листопада 1998 р. пошукувач кафедри російської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З листопада 1999 року аспірант заочного відділення кафедри російської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З вересня 2003 р. асистент кафедри світової літератури ПНУ ім. Василя Стефаника.

У грудні 2004 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.02 – російська література в Таврійському національному університеті ім. В.І.Вернадського (Тема дисертації: В.К.Кюхельбекер – літературний критик. (Ідеї. Жанри. Стиль)

З травня 2007 р. по травень 2009 р. працювала на посаді доцента кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім. Василя Стефаника.

У червні 2010 р. отримала диплом доцента МОН України.

На сьогодні є доцентом кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Читає лекційні курси з наступних навчальних дисциплін: «Літературознавча славістика», «Переклад у структурі літературознавчої компаративістики», «Фольклор як художня система», «Постколоніальні студії: феномен постколоніального письменства», «Слов’янський фольклор», «Фольклор та літературне краєзнавство», «Зарубіжна література (Доба Середньовіччя і Ренесансу)», «Зарубіжна література (ХХ століття)».

Бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях з актуальних питань зарубіжної літератури, польської літератури, з питань методики викладання зарубіжної літератури тощо.

Керує магістерськими і бакалаврськими роботами студентів з польської і чеської літератури, а також зарубіжної англомовної літератури студентів факультету іноземних мов. У коло наукових інтересів входять проблеми історії та теорії слов’янського фольклору, питання українсько-польських літературних взаємин, проблеми зарубіжної літератури та методики її викладання, а також чеської та польської літературної критики в персоналіях.

У коло наукових інтересів входять проблеми зарубіжної літератури та методики її викладання, актуальні проблеми сучасних слов’янських літератур, питання українсько-польських літературних взаємин.

Народилася 5 квітня 1976 року в м. Жовква (Нестерів), Львівської області. 1998 року закінчила російське відділення філологічного факультету Прикарпатського університету. З 2005 у штаті викладачів цього ж навчального закладу, спочатку як асистент кафедри світової літератури і французької мови, а згодом як доцент кафедри світової літератури.

У 2004 р. у спеціалізованій вченій раді Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (Сімферополь) захистила кандидатську дисертацію з російської літератури «В. К. Кюхельбекер – літературний критик (Ідеї. Жанри. Стиль)» (науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Л. І. Полякова; офіційні опоненти — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарної підготовки та ідентифікації культурних цінностей Академіїї митної служби України (м. Дніпропетровськ, тепер м. Дніпро) О. Л. Калашнікова, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка О. М. Ніколенко).

На сьогодні є доцентом кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Одружена, виховує двох доньок.

ОР – бакалавр

Спеціальність 035 Філологія

035.038 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська

035 Філологія 035.038 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша –польська

Спеціальність  014

Середня освіта 014.02 Мова і література  

ОР – магістр Спеціальність  035 Філологія 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська