Султанівські читання (друкований збірник)

ISSN 2415-3885 (online)
ISSN 2313-5921 (print)

Збірник статей «Султанівські читання» є офіційно зареєстрованим в Україні щорічним науковим виданням, якому присвоєно також Міжнародний стандартний номер (International Standard Serial Number). Заснований Державним вищим навчальним закладом «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» для публікації результатів досліджень у всіх галузях літературознавства та методики викладання літератури. Мета – сприяти розвитку української науки про літературу у системній кореляції з еволюцією сучасної гуманітарної сфери у площині органічного поєднання методологічних і теоретичних напрацювань з можливостями їхнього практичного застосування в науковій (літературознавство, філологія) та освітній діяльності (методика викладання філологічних – насамперед літературознавчих – дисциплін в освітніх закладах усіх рівнів акредитації).

Індексується:

Архів випусків:

Випуск 1   Випуск 2   Випуск 3   Випуск 4  Випуск 5   Випуск 6   Випуск 7   Випуск 8  Випуск 9 Випуск 10  Випуск 11 Випуск 12

Редакційна колегія збірника статей «Султанівські читання» у своїй діяльності керується сучасними нормами наукових видань гуманітарного спрямування, у тому числі тими, які визначені Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, чинними в світовому науковому співтоваристві стандартами якості і репрезентації наукових студій.

При розробці положень видавничої політики збірника статей «Султанівські читання» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics COPE; режим доступу: http://publicationethics.orgтакож досвідом роботи українських і зарубіжних фахових наукових організацій та редакцій видань.

Положення про авторські права

  • Автори передають редакційній колегії право на першу публікацію надісланих матеріалів, авторські права на опубліковані матеріали залишаються за авторами. Публікація матеріалів у збірнику відбувається на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivs (Ліцензія Creative Commons Із зазначенням авторства — Некомерційна — Без похідних творів), яка дозволяє іншим особам поширювати та копіювати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної праці та на першу публікацію у збірнику. Забороняється розповсюдження опублікованих у збірнику матеріалів з комерційною метою.
  • За авторами зберігається право на неекслюзивне розповсюдження матеріалів у тому вигляді, в якому вони були опубліковані у цьому збірнику, за умови посилання на першу публікацію у цьому збірнику.
  • Редакційна колегія дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) електронних варіантів опублікованих статей, за умови посилання на збірник, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

Політика відкритого доступу

Редакційна колегія збірника практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Рекламна політика

Редакційна колегія збірника не приймає пропозицій щодо розміщення рекламних матеріалів як в друкованому, так і в електронному виданні.

Відгуки про збірник “Султанівські читання” у науковій пресі:

Брайко О. Навіщо писати рецензії й устрявати в дискусії. Слово і Час. 2019. № 4. С.90–96. Переглянути

Оляндер Л. З приводу рецензії О. Брайка на VI випуск збірника “Султанівіські читання”. Слово і Час. 2019. №4. С. 88–89. Переглянути

Брайко О. Прикарпатський збірник і проблеми українського літературознавства. Слово і Час. 2018.№7. С.101-112.  Переглянути

Харлан О.Д. Актуальний і новаторський науковий проект / О.Д.Харлан // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. – Бердянськ, 2017. – Вип. ХІІ. – С.233-234. Переглянути

Васильева О. В. Объединение сил славянских литературоведов / О.В.Васильева // Невский альманах. – СПб., 2017. – № 4(96). – С. 38-39.   Переглянути

Kraweć J. “Sultanivs’ki čitannâ. Sułtaniwski czytannia. Sultanivski chytannia. Zbiór artykułów. Edycja IV”. Podkarpacki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stefanyka. Instytut filologii: 2015, 208 s. / Kraweć J. // Granice. Półrocznik poświęcony literaturze i kulturze. – Szcecin, 2017. – No 1. – S. 92-99. Переглянути

Оляндэр Л. Сборник научных работ «Султановские чтения»: направление и концептуальность / Луиза Оляндэр // Учёные записки Казанского университета. Серия гуманитарные науки. – Казань, 2017. – Т.159, кн.1 – С.292-298.  Переглянути

Оляндэр Л. Межлитературные диалоги / Луиза Оляндэр // Белая вежа. – Минск, 2017. – № 4(43). – С.101-103.   Переглянути

Моклиця М. Прикарпатський збірник і довкола нього [Султанівські читання: збірник статей] / Марія Моклиця // Слово і Час. – 2015. – № 10. – С. 109-112.  Переглянути