Філологія (чеська мова і література)

Нормативні:

Історія української культури в західноєвропейському вимірі

Іноземна мова

Філософія

Вступ до спеціальності

Українська мова за професійним спрямуванням

Старослов’янська мова

Латинська мова

Вступ до мовознавства

Вступ до слов’янської філології

Вступ до чеського літературознавства

Теорія і практика перекладу

Основна слов’янська мова (чеська)

Історія чеської літератури

Переклад офіційних делегацій: культурні аспекти

Орфографічний практикум чеської мови

Історія та діалектологія чеської мови

Зарубіжна література

Academic writing

Актуальні проблеми чеської літератури

Особливості мовної локалізації

Друга слов’янська мова (польська)

Слов’янський фольклор

Країнознавство

Новітня українська література

Академічна доброчесність та основи наукових досліджень

Історія перекладу та перекладацької діяльності

Стилістика та культура мовлення перекладача

Порівняльне літературознавство

Курсова робота (чеська мова)

Курсова робота (чеська література)

Навчальна (фольклорно-літературно-краєзнавча)

Навчальна (діалектологічно-етнографічна) практика

Виробнича перекладацька практика (мовна)

Виробнича перекладацька практика (літературна)

Вибіркові:

Інтермедіальність: література та інші види мистецтва

Основи редагування і коректури тексту

Постколоніальні студії: феномен постколоніального письменства

Переклад спеціалізованої чеськомовної літератури

Теорія і практика редагування перекладу

Теорія перекладу як міжкультурна комунікація

Чеська літературна критика в персоналіях: діахронічний аспект

Літературознавство і культурологія

 

ОК 2019-2022

Методика викладання чеської літератури

Основи наукових досліджень

Історична граматика української мови

Історія України

Історія Чехії

Методика викладання чеської мови

Педагогіка

Правознавство

Практикум чеської мови

Психологія

Розмовний практикум чеської мови

Стилістика та культура чеської мови

Сучасні інформаційні технології

Сучасна українська мова

Українська література

Фізична культура