Філологія (чеська мова і література)

Academic writing

Актуальні проблеми чеської літератури

Особливості мовної локалізації

Зарубіжна література

Вступ до спеціальності

Інтермедіальність: література та інші види мистецтва

Історія чеської літератури

Країнознавство

Курсова з історії чеської літератури

Методика викладання чеської літератури

Порівняльне літературознавство

Основи редагування і коректури тексту

Постколоніальні студії: феномен постколоніального письменства

Основи наукових досліджень

Слов’янський фольклор (Вступ до слов’янського фольклору)

Вступ до мовознавства

Вступ до слов’янської філології

Друга мова (польська)

Іноземна мова

Історична граматика української мови

Історія та діалектологія чеської мови

Історія України

Історія Чехії

Історія української культури в західноєвропейському вимірі

Курсова з чеської мови

Латинська мова

Методика викладання чеської мови

Навчальна (діалектологічно-етнографічна) практика

Орфографічний практикум чеської мови

Основи літературно-редакторської майстерності

Педагогіка

Переклад спеціалізованої чеськомовної літератури

Правознавство

Практикум чеської мови

Психологія

Розмовний практикум чеської мови

Старослов’янська

Стилістика та культура чеської мови

Сучасні інформаційні технології

Сучасна українська мова

Теорія і практика перекладу

Теорія і практика редагування перекладу

Теорія перекладу як міжкультурна комунікація

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська література

Фізична культура

Філософія

Вступ до чеського літературознавства

Основна слов’янська мова (чеська)

Чеська літературна критика в персоналіях: діахронічний аспект

Літературознавство та культурологія