Новий випуск збірника статей «Султанівські читання»

Побачив світ Х випуск наукового збірника «Султанівські читання» з оновленою редакційною колегією, в якій, крім працівників ПНУ імені Василя Стефаника (Факультет філології, Факультет іноземних мов, Педагогічний факультет), представлені фахівці-літературознавці з Івано-Франківського національного медичного університету, Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (Київ), Читати далі