Девдюк Іванна Василівна

доктор філологічних наук,

доцент

 

CVВикладацька роботаОсновні публікаціїКонтакти

Посада: професор кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта

1979–1984 – навчання в Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича, спеціальність: “Романо-германські мови та література, англійська мова”.

1994-1997 – навчання в аспірантурі на кафедрі світової літератури Прикарпатського університету імені В. Стефаника.

1999 – захист кандидатської дисертації «Англійська література у творчій діяльності Пантелеймона Куліша (Переклади. Критичне сприйняття. Творче засвоєння)» в Інституті літератури ім. Тараса Шевченка. Спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

2005 – присвоєно вчене звання доцента.

2017–2019 – навчання в докторантурі на кафедрі української літератури та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету.

2020 – захист докторської дисертації (монографії) «Екзистенційний дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Професійний досвід:

з 01.07.2001 р. по сьогодні – доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

1986–2001 – лаборант, ст. лаборант, асистент кафедри англійської філології Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника.

1984–1986 – вчитель англійської мови Старожадівської СШ Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.

Наукові інтереси: порівняльне літературознавство, англійська література, інтертекстуальність, проблеми модернізму, екзистенціалізму.

Є автором біля 100 публікацій, з поміж них 1 монографія, 3 навчальні посібники, 2 хрестоматії, навчально-методичні рекомендації, більш як 40 статей, опублікованих у фахових виданнях України, 11 – у закордонних часописах, три статті входять у наукометричну базу Scopus та WOS

Стажування

Бердянський державний педагогічний університет, кафедра української літератури та компаративістики (січень-лютий 2017 р.).

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, кафедра теорії літератури і порівняльного літературознавства (квітень-травень 2007 р.).

Міжнародний історичний біографічний інститут (Дубаї – Рим – Нью-Йорк – Єрусалим – Пекін) (червень-серпень 2021 р.)

Додаткова інформація:

Член спеціалізованої вченої ради К 20.051.13 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Виступала опонентом та рецензентом у постійних та разових спеціалізованих вчених радах.

Науковий керівник магістерських і кандидатських робіт.

Здійснила підготовку 7 кандидатів наук.

Член редколегії наукового фахового журналу «Філологічні трактати» (Видавець: Сумський державний університет)

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ

ОР “БАКАЛАВР”

ОП “Польська мова і література. Філологія” (ІV курс, VIII семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Українська мова і література. Філологія” (ІV курс, VIII семестр )

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Чеська мова і література. Філологія” (ІV курс, VIII семестр )

Силабус ОК “Зарубіжна література”

 

ОП “Середня освіта (польська мова та література)” (ІV курс, VIII семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Середня освіта (українська мова та література)” (ІV курс, VIII семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ОР “БАКАЛАВР”

ОП “Англійська мова і література. Філологія” (I курс, II семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Німецька мова і література. Філологія”   курс, II семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Французька мова і література. Філологія” (I курс, II семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Англійська мова і література. Філологія” (ІII курс, V семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Німецька мова і література. Філологія” (ІII курс, V семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Французька мова і література. Філологія” (ІII курс, V семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Англійська мова і література. Філологія” (ІII курс, V семестр)

Силабус ОК “ЛКМЯВ”

ОП “Середня освіта (англійська мова та література)” (І курс, І семестр)

Силабус ОК “ЛКМЯВ”

ОП “Середня освіта (англійська мова та література)” (ІІ курс, IІІ семестр)

Силабус ОК “Література Англії та США ХХ ст.”