ОР магістр

Нормативні (з 2023 року дана ОП адмініструється на кафедрі слов’янських мов)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Методологія та організація наукових досліджень та академічна доброчесність

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Сучасні інформаційні технології

Загальне та слов’янське мовознавство

Літературознавча славістика й актуальні проблеми слов’янських літератур

Методика викладання слов’янських мов у вищих навчальних закладах

Методика викладання слов’янських літератур у вищих навчальних закладах

Основна слов’янська мова (польська)

Перекладацький практикум

Перекладознавство в структурі літературознавчої компаративістики

Вибіркові:

Країнознавчі студії: інтегральний аспект

Новітня польська література

Літературознавча компаративістика

Динамічні процеси у фразеологічних системах сучасних слов’янських мов

Українська фольклористика в іменах

Фольклор як художня система

Слов’янський фольклор

Основи ораторського мистецтва

Славістичні студії

Основи копірайтингу

Сучасна література в системі мистецтв

Карпатська міфологія у творчості українських і польських письменників

Польська письменницька критика в іменах

ОК 2019-2022

Теорія і практика перекладу

Літературознавчий аналіз тексту

Методологія та організація наукових досліджень -1

Методологія та організація наукових досліджень – 2

Порівняльна типологія слов’янських мов

Охорона праці в галузі