Філологія (польська мова і література)

Нормативні:

Вступ до літературознавства

Історія польської літератури

Фольклор та літературне краєзнавство

Вибіркові:

Academic writing

Особливості мовної локалізації

Постколоніальні студії: феномен постколоніального письма

Інтермедіальність: література та інші види мистецтва

Порівняльне літературознавство

Основи редагування і коректури тексту

Польська література Станіславова

Поетика пригод у світовій і українській літературі та медіа

Польська літературна критика в персоналіях: діахронічний аспект

Літературознавство і культурологія

Сучасна польська література ХХ століття

Польська література Станіславова

Гуцульська міфологія у творчості українських і польських письменників

Основи копірайтингу

 

Силабуси 2019-2022

Країнознавство

Методика викладання польської літератури

Зарубіжна література