Виробнича практика студентів-магістрантів відділення полоністики

11 вересня 2023 року відбулася настановча нарада з питань організації та проведення виробничої (асистентської, педагогічної, літературної, перекладацької) практики студентів 2-го курсу ОР «магістр» денної форми навчання спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська.

Провів нараду керівник-методист практики, завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, доктор філологічних наук, професор Ігор Козлик. У нараді, крім студентів-магістрантів, також взяли участь заступник завідувача кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, кандидат філологічних наук, доцент Данило Рега, керівник-методист від кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, кандидат філологічних наук, доцент Олена Тереховська та ін.

Студенти-магістранти були поінформовані про розподіл практикантів за викладачами-методистами, про форми і види діяльності під час проходження практики, про вимоги до оформлення матеріалів за її підсумками та про терміни здачі звітних документів на кафедру світової літератури і порівняльного літературознавства.

Термін проведення практики з 11 вересня до 6 жовтня 2023 року.

                                 Керівник-методист практики професор Ігор Козлик

Обговорення питань під час наради

Виступає  керівник-методист практики доцент Данило Рега