Відбулася гостьова лекція Іванни Девдюк у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка.

Гостьова лекція докторки філологічних наук Іванни Девдюк у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка.

9 квітня 2024 року (час: 10:00 – 11:30) в рамках Дня факультету філології, культури і мистецтва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка професорка кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Іванна Девдюк прочитала гостьову лекцію на тему: «Хронотоп війни у творчості Мирослава Ірчана і Річарда Олдінгтона». Беручи за основу порівняльно-типологічний підхід, лекторка акцентувала увагу на спільних часопросторових структурах українського та англійського текстів, які загалом притаманні воєнній літературі, у тому числі й сучасних українських авторів.

Аудиторія налічувала близько 90 слухачів. Серед присутніх були члени наукових гуртків кафедри світової літератури, аспіранти, докторанти, викладачі Факультету української філології, культури і мистецтва Університету  Грінченка, зокрема завідувачка кафедри світової літератури, докторка філологічних наук Галина Бітківська, докторка філологічних наук, професорка Оксана Гальчук, докторка філологічних  наук,  доцентка Юлія Вишницька, кандидатка філологічних наук, доцентка Галина Шовкопляс та інші.

На завершенні заходу викладачі й студенти висловили побажання розвивати  цілеспрямовану співпрацю між фахівцями Київського столичного університету імені  Бориса Грінченка і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.