Професор Ігор Козлик взяв участь у науково-видавничому проєкті НАН України

Вийшов у світ збірник наукових праць «Не розминутися з читачем», виданий Інститутом літератури ім. Т.Г. Шеченка НАН України на пошану пам’яті знаного українського літературознавця і літературного критика, доктора філологічних наук, члена-кореспондента НАН України Григорія Матвійовича Сивоконя (1931–2014). (Див.: Не розминутися з читачем: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Київ, 2023. – 284 с.: іл. – Укр. – Бібліогр.: с. 261–280. ISBN 978-617-14-0133-4).

У цьому науково-видавничому проєкті як член редакційної колегії, автор спогадів та відповідальний за дополіграфічну підготовку видання взяв участь завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ імені Василя Стефаника, доктор філологічних наук, професор Ігор Козлик.

Збірник наукових праць «Не розминутися з читачем» є фактично міжнародним проєктом, адже серед його учасників, крім представників різни регіонів України (Київ, Івано-Франківськ, Кропивницький, Луцьк, Львів), є представники Австралії (професор-емерит Університету Монаша в Мельбурні Марко Павлишин), Німеччини (перекладачка з японської мови та ін. Юлія Феррейра Осадча) та ін.

У книзі вміщено статті з літературної історії, теорії та критики, проблем перекладознавства і текстології, а також спогади про вченого та бібліографію його наукового доробку. Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам та широкому колу читачів, які цікавляться літературою та історією українського літературознавства.

З електронною версією книги «Не розминутися з читачем» можна ознайомитися тут: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/18947

 

Загалом це вже не перший досвід плідної співпраці завідувача кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Ігоря Козлика й Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, результатами якої у минулому були видання:

1) Благородний вимір наукового подвижництва: зб. наук. праць на пошану пам’яті члена-кореспондента НАН України Н.Є. Крутікової / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Київ: Наук. думка, 2012. – 284 с.: іл. – Укр. – Бібліогр.: с. 261–280. ISBN 978-966-00-1168-7;

2) Животворне світло слова: зб. наук. студій пам’яті докторки філологічних наук Н.Р. Мазепи НАН України / редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.]; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка; Таврійський національний ун-т імені В.І. Вернадського. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 346 с.: іл. – Укр. – Бібліогр.: с. 261–280. ISBN 978-966-489-571-9.