В університеті триває звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів за 2023 рік

4 квітня на кафедрі світової літератури і порівняльного літературознавства відбулась щорічна звітна студентська наукова конференція. Підсекцією «Зарубіжної літератури» керували к. п. н., доц. А. М. Мартинець та к. ф. н., доц. О. В. Тереховська. Учасниками конференції були студенти Факультету іноземних мов спеціальності 035 Філологія (Англійська мова і література). Тематичний діапазон виступів відзначався широтою і різноманітністю: від жанрово-поетикальної специфіки літературних творів таких англомовних письменників, як Ден Браун, Дж. Стейнбек, А. Ренд, Е. Хемінгуей, В. Рот до філософсько-релігійної та семантико-стилістичної своєрідності їх художніх текстів. Наукові доповіді студентів були тематично пов’язані з їх магістерськими науковими проєктами і відображали переважно  напрацювання з другого практичного розділу. Необхідно відзначити належний науковий рівень виступів, що є результатом опрацювання значної кількості наукових джерел і плідної співпраці з науковими керівниками – д. ф. н., проф. І. В. Козликом, д. ф. н., проф. І. В. Девдюк, к. ф. н., доц. І. М. Спатар, к. ф. н., доц. О. В. Тереховською, к. п. н., доц. А. М. Мартинець, к. ф. н., доц. Д. О. Регою.

Попри те, що всі виступи були цікавими і такими, що відповідають науковому рівню подібних заходів, хотілося б відзначити чотири найкращі доповіді:

Дарія Вульчин: Образ Беатріс Прайор як втілення ідеї пошуку власної ідентичності в романі Вероніки Рот «Дивергент». Науковий керівник – к. ф. н., доц. О. В. Тереховська.

Дарина Сидорук: Антагоністичні образи (творець-споживач) у романі Стівена Кінга «Мізері». Науковий керівник – к. п. н., доц. А. М. Мартинець.

Марія Боднар: Образ Джона Ґолта як втілення об’єктивістської філософії в романі А. Ренд «Атлант розправив плечі». Науковий керівник – к. ф. н., доц. О. В. Тереховська.

Христина Семенишин: Філософські категорії долі і вибору у першій частині роману «Дивергент» Вероніки Рот «Нескорена». Науковий керівник – к. п. н., доц. А. М. Мартинець.