Ткачук Тамара Олексіївна

кандидат філологічних наук,

доцент,

заступник завідувача кафедри

 

 

CVПерсональна інформаціяВикладацька роботаОсновні публікаціїКонтакти

Тамара Ткачук

e-mail: tamara.tkachuk@pnu.edu.ua

1999 року з відзнакою закінчила польське відділення філологічного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, здобула кваліфікацію «філолог, викладач польської мови та літератури, української мови та літератури», магістр філології.

У 2001 році стажувалася у Польщі, закінчила курс «Польська традиція і культура з елементами танцю» (м. Люблін),

2002 р. – курс «Організація і керівництво освітою» (м. Жешув),

у 2005 – курс «Ідеологія, права людини і проблеми взаєморозуміння» (м. Варшава).

Навчалася в аспірантурі при кафедрі світової літератури ПНУ імені В. Стефаника.

2003–2005 – методист польської мови Управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому.

Упродовж 1999–2006 рр. працювала вчителем польської мови та української мови і літератури у ЗОШ № 14, а після її реорганізації, у гімназії №2.

Із 2002 – 2006 – асистент кафедри світової літератури ПНУ імені Василя Стефаника (за сумісництвом).

З 2006–2011 – викладач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства.

У 2011 році під керівництвом доктора філологічних наук, професора В. Г. Матвіїшина в спеціалізованій раді Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Станіслав Пшибишевський і українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.: рецепція і типологія» зі спеціальності «10.01.05 Порівняльне літературознавство» (офіційні опоненти: д.ф.н., проф. Нахлік Є. К., к.ф.н., доц. Будний В. В.).

У 2015 отримала вчене звання доцента кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства.

Читаю курси «Історія польської літератури. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Просвітництво. Молода Польща. Міжвоєнне двадцятиліття», «Зарубіжна література. Романтизм. Реалізм», «Українсько-польські літературні зв’язки».

Коло наукових інтересів: проблеми компаративістики, українсько-польські літературні зв’язки, сучасна польська література.

Стажування за 5 років 28.11.2017-29.12.2017 Наказ № В-1211 від 23.11.2017 р. на кафедрі світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. Довідка 82-В від 10.01.2018 року.

З 2017 року – Член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.01.01 «Українська література» і 10.01.05 «Порівняльне літературознавство».

2018 рік – експерт Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови.

2019 рік – гарант освітньо-професійної програми «Польська мова і література» спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.033 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша-польська за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, акредитованої на 5 років.

Науково-педагогічний стаж – 16 років і 9 місяців.

Автор 29 одноосібних публікацій у фахових виданнях України.

1999 року з відзнакою закінчила польське відділення філологічного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, здобула кваліфікацію «філолог, викладач польської мови та літератури, української мови та літератури», магістр філології.

У 2001 році стажувалася у Польщі, закінчила курс «Польська традиція і культура з елементами танцю» (м. Люблін).

2002 р. – курс «Організація і керівництво освітою» (м. Жешув)

2005 – курс «Ідеологія, права людини і проблеми взаєморозуміння» (м. Варшава).

Навчалася в аспірантурі при кафедрі світової літератури ПНУ імені В. Стефаника.

2003–2005 – методист польської мови Управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому.

Упродовж 1999–2006 рр. працювала вчителем польської мови та української мови і літератури у ЗОШ № 14, а після її реорганізації, у гімназії №2.

Із 2003 – асистент кафедри світової літератури ПНУ імені Василя Стефаника. Читає курси «Історія польської літератури. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Просвітництво. Молода Польща. Міжвоєнне двадцятиліття», «Зарубіжна література. Романтизм. Реалізм», «Світова література ХХ ст.» «Українсько-польські літературні зв’язки».

У 2011 році під керівництвом доктора філологічних наук, професора В. Г. Матвіїшина в спеціалізованій Вченій раді Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Станіслав Пшибишевський і українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.: рецепція і типологія» зі спеціальності «10.01.05 Порівняльне літературознавство» (офіційні опоненти: д.ф.н., проф. Нахлік Є. К., к.ф.н., доц. Будний В. В.).

у 2015 отримала вчене звання доцента кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства.

По сьогоднішній день працює на кафедрі світової літератури і порівняльного літературознавства.

Гарант освітньо-професійної програми «Польська мова і література» спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.033 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша-польська за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, акредитованої у 2019 році на 5 років.

Фахові зацікавлення

Спеціалізується у сфері літературознавчої компаративістики та полоністики. Автор 30-ти наукових публікацій у фахових виданнях, і 2-х методичних посібників:

Ткачук Т. О. Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Романтизм. Методичні рекомендації до практичних занять. / Т. О. Ткачук. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. 56 с. (3,36 др.арк.) ISBN 978-966-286-050-4.

Тачук Т. О. Художній доробок Станіслава Пшибишевського в осмисленні та оцінках українських критиків. Методичні рекомендації до вивчення творчості С. Пшибишевського на заняттях з історії польської літератури / Т. О. Ткачук. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. 64 с. (3,72 др.арк.) ISBN 978-966-286-052-8

Здійснює керівництво курсовими, дипломними і магістерськими роботами.

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ

ОР БАКАЛАВР

OП “Польська мова і література”. Спеціальність 035 Філологія

ОК Історія польської літератури (І курс, ІІ семестр)

ОК Історія польської літератури (ІІ курс, ІІІ семестр)

ОК Історія польської літератури (ІІІ курс, VI семестр)

ОК Зарубіжна література (ІV курс, VII cеместр)

ОК Навчальна (фольклорно-літературно-краєзнавча) практика (І курс, ІІ семестр) 

 

OП “Середня освіта (польська мова та література)”. Спеціальність 014 Середня освіта

ОК Історія польської літератури (ІІ курс, ІІІ семестр)

ОК Історія польської літератури (ІІ курс, ІV семестр)

ОК Історія польської літератури (ІІІ курс, VI семестр)

ОК Зарубіжна література (ІV курс, VII cеместр)

ОК Навчальна (фольклорно-літературно-краєзнавча) практика (І курс, ІІ семестр)

 

OП “Українська мова і література”. Спеціальність 035 Філологія

ОК Зарубіжна література (ІV курс, VII cеместр)

 

OП “Середня освіта (українська мова і література”. Спеціальність 014 Середня освіта

ОК Зарубіжна література (ІV курс, VII cеместр)

 

OП “Чеська мова і література”. Спеціальність 035 Філологія

ОК Зарубіжна література (ІV курс, VII cеместр)

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ОР БАКАЛАВР

OП “Англійська мова і література”. Спеціальність 035 Філологія

ОК Зарубіжна література (ІІ курс, ІV семестр)

 

OП “Німецька мова і література”. Спеціальність 035 Філологія

ОК Зарубіжна література (ІІ курс, ІV семестр)

 

OП “Французька мова і література”. Спеціальність 035 Філологія

ОК Зарубіжна література (ІІ курс, ІV семестр)