Відбулась щорічна звітна студентська наукова конференція

6 квітня 2023 р. відбулась традиційна звітна студентська наукова конференція в ПНУ ім. Василя Стефаника. На кафедрі світової літератури і порівняльного літературознавства працювали дві підсекції: «Зарубіжної літератури» (керівник доц.. О. Тереховська, секретар Ю. Верига) і «Історії польської та чеської літератур з методикою викладання і порівняльним літературознавством» (керівник доц.. І. Спатар, секретар Х. Любчик). Необхідно відзначити належний науковий рівень студентських наукових доповідей, широту тематичного охоплення матеріалу, добре володіння науковою термінологію, уміння давати обґрунтовані відповіді на питання, брати участь у наукових дискусіях. Особливо хотілося б відзначити доповіді Ю. Вериги «Основні кінематографічні інтермедіальні маркери в романі М. Спарк «На публіку»» (науковий керівник О. Тереховська), І. Будзяк «Роль хронотопу в творчості Кейт Аткінсон» (науковий керівник І. Спатар), М. Воробчак «Світоглядно-естетична концепція Елізабет Гілберт та її вираження в романі «Істи. Молитися. Кохати»» (науковий керівник І. Девдюк). Варто наголосити також на великій кількості учасників (16 учасників із 18 заявлених), що свідчить про усвідомлення студентами важливості таких наукових заходів для їхнього фахово-професійного зростання. Хотілося б подякувати усім учасникам і побажати їм успіхів у їх подальшій науковій та освітній діяльності.