На підсекції зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

5 квітня 2023 року в межах університетського звітної наукової засідання конференції відбулося онлайн-засідання підсекції зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства. Керівник – доктор філологічних наук, професор Ігор Козлик. Секретар – аспірантка Марія-Мар’яна Пиндус.

У роботі секції взяли участь працівники та аспіранти кафедри. У виголошених доповідях було висвітлено загальні та спеціальні питання теоретико- й історико-літературного вивчення зарубіжної літератури в іманентній та компаративній площині, а також проблеми методики викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі.

У центрі уваги були творчість Джона Толкіна, Олдоса Гакслі та Маргарет Дреббл (англійська література ХХ ст.  та новітня), польсько-українського поета Тимка Падури (ХІХ ст.), Миколи Хвильового (українська література 1-ї пол. ХХ ст.).

Виголошені доповіді визвали жваве і зацікавлене обговорення, яке дозволило конкретизувати та відкорегувати оприявлену в них наукову проблематику.

 

Виступає доктор філологічних наук, професор кафедри Іванна Девдюк

 

Виступає кандидат філологічних наук, доцент Ірина Спатар

 

Виступає аспірантка Марія-Мар’яна Пиндус  

 

 

 

 

 

Виступая аспірантка Інна Лісовська

 

 Робочі моменти засідання підсекції