Тематика курсових і дипломних робіт

ОР “бакалавр” Філологія (польська мова і література)

ОР “бакалавр” Філологія (чеська мова і література)

ОР “бакалавр” Середня освіта (польська мова і література)

Рекомендовані теми курсових робіт з методики викладання польської літератури

ОР “магістр” Філологія (польська мова і література) (денна форма навчання)

ОР “магістр” Філологія (польська мова і література) (заочна форма навчання)