Плани по практиці

Фольклорно-літературно-краєзнавча (середня освіта (польська мова і література)

Фольклорно-літературно-краєзнавча (філологія (польська мова і література)

Наскрізна програма практики (середня освіта (польська мова і література)

Програма практики фольклорно-літературно-краєзнавча (чеська мова і література)

Програма пратики діалектологічно-етнографічна (чеська мова і література)

Програма практики виробнича навчально-виховна педагогічна (чеська мова і література)

Програма практики виробнича навчально-виховна педагогічна (01 Освіта / Педагогіка
014 Середня освіта 014.02 Мова і література (польська) 035 Філологія
Польська мова і література 035 Філологія Чеська мова і література)

Звіт по практиці 2020

Звіт по практиці 2018

Звіт по практиці 2017

Звіт по практиці 2016