Нормативно-правові документи та угоди про співпрацю

Нормативно-правові документи та угоди про співпрацю

Положення про Раду стейкхолдерів (середня освіта (польська мова і література)

Проєкт положення про раду стейкхолдерів (філологія (польська мова і література; чеська мова і література)