VII Султанівські читання

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в онлайн Всеукраїнській науково-практичній конференції «VІІ Султанівські читання. Українська літературознавча богемістика в іманентній, компаративній і методико-літературній площині».

 

Конференція відбудеться 27 жовтня 2021 року на базі Факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).

Запланована робота за такими тематичними напрямами:

‒ українська літературознавча богемістика: тенденції історичного розгортання, основні вектори та форми, актуальна проблематика сучасних дослідницьких практик;

‒ українська літературознавча богемістика: основні постаті, досягнення, перспективи;

– українсько-чеські та чесько-українські літературні взаємини у висвітленні українських і зарубіжних літературознавців;

– чесько-іноземні й іноземно-чеські літературні взаємини у висвітленні українських і зарубіжних літературознавців;

– вивчення чеської літератури у контексті актуальної проблематики літературознавчої славістики;

‒ країнознавча складова української літературознавчої богемістики;

– проблеми викладання чеської літератури у загальноосвітній школі та ЗВО (включаючи компаративну складову при вивченні української літератури);

– вектори удосконалення вишівських освітніх програм з чеської мови і літератури у контексті перспектив філологічної освіти в Україні.

Робочі мови: українська, чеська, англійська, російська.

 

Регламент:

пленарні доповіді – до 20 хв.

секційні виступи – до 10 хв.

обговорення доповідей – до 7 хв.

 

Заявку на участь у конференції (див. додаток 1) подати до 20 жовтня 2021 року на таку електронну адресу: sultanov.chyt@gmail.com. Офіційне запрошення на конференцію з графіком її роботи буде надіслано за вказаною в заявці електронною адресою відразу після одержання заявки, але не пізніше 22 жовтня 2021 року. Належним чином оформлені статті, написані на основі доповідей на конференції, прийматимуться для публікації у черговому XІ випуску наукового збірника «Султанівські читання» (має ISSN; індексується в Index Copernikus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; вимоги й умови публікації див. на сайті видання за покликанням: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/sch/about) редколегія збірника прийматиме до розгляду на загальних умовах матеріали, надіслані до кінця лютого 2022 року.

запрошуємо до співпраці

З повагою

від імені Оргкомітету конференції

завідувач кафедри світової літератури

і порівняльного літературознавства,

доктор філологічних наук, професор                            І. В. Козлик

 

ДОДАТОК 1

 

 

Заявка на участь в онлайн Всеукраїнській науково-практичній конференції

«VІІ Султанівські читання. Українська літературознавча богемістика в іманентній, компаративній і методико-літературній площині»

27 жовтня 2021 року

 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Вчений ступінь, звання  
Місце роботи  
Посада  
Тема доповіді  
Тематичний напрям  
Е-mail  
Номер мобільного телефону  

 

 

«____» _________________ 2021 р.