Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Звертаємо увагу студентів 4-х курсів на те, що під час підготовки наукового проекту варто керуватися документом “Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти”