Інформація про спеціальність 035.038 Слов’янські мова та літератури (переклад включно), перша – чеська