Про спеціальність

Загальна програма, в якій акцент робиться на забезпеченні підготовки філологів, перекладачів, формуванні професійних здібностей щодо перекладу наукової, суспільно-політичної та іншої спеціальної літератури з чеської мови на українську мови й навпаки, нормативно-технічної документації, матеріалів листування із чеськими та українськими організаціями, матеріалів конференцій, нарад, семінарів і т. п.; уміння самонавчатись, розвивати аналітичне мислення, приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати у міжнародному контексті, організовувати успішну комунікацію чеською мовою; здатність працювати автономно.

Програма поєднує поглиблене вивчення чеської мови та літератури з глибоким опануванням лінгвістичних і літературознавчих дисциплін у поєднанні з практиками. ОП передбачає участь у міжнародних програмах академічного обміну (Карлів університет (м. Прага), Університет Палацького (м. Оломоуц), Університет Масарика (м. Брно), Остравський університет (м. Острава)). У рамках угод з переліченими закладами освіти студенти-богемісти щороку мають можливість виїжджати на навчання чи практику до Чеської Республіки.

Викладання ведеться чеською, українською і англійською мовами.