Про спеціальність

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Середня освіта (польська мова та література)»
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 014 Середня освіта
Галузі знань 01Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: вчитель польської мови та літератури, української мови та літератури

Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі освіти, що володіють фаховими знаннями і здатні вирішувати типові професійні завдання щодо організації і здійснення навчально-виховного процесу з польської мови і літератури та української мови і літератури

Особливості програми – студентоцентрична зорієнтованість у підготовці фахівців; участь у підготовці здобувачів освіти фахівців освітніх і наукових закладів Республіки Польща; наявність у структурі освітніх компонентів методичної складової, яка забезпечує фокусування навчальних дисциплін на шкільний освітній процес читання польською мовою фахових дисциплін з польської мови і польської літератури, а також окремих дисциплін вільного вибору; можливість отримувати знання в рамках грантового проєкту програми ERASMUS+KA2: «MOPED»; співпраця (на основі угод) із вузами-партнерами Республіки Польща, у рамках якої студенти мають можливість певний період навчатися у польських вузах; можливість участі здобувачів вищої освіти у польських та українських конкурсах, зокрема, «Орфографічному диктанті» (за підтримки Польщі), «Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика» та багатьох інших