Навчально-методичні матеріали

Відомості про навчально-меточне забезпечення

Положення про магістерський проект

Література Англії та США ХХ століття

Методичні рекомендації з асистентської практики другого (магістерського) рівня зі спеціальності 035 Філологія Спеціалізація Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша-польська

Historia literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku. Pozytywizm. Wskazówki metodyczne do zajęć praktycznych.

Методичні рекомендації “Історія чеської літератури: від найдавніших часів до романтизму”

Методичні рекомендації “Історія чеської літератури: від реалізму до другої половини ХХ століття”

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ. РОМАНТИЗМ. Методичні рекомендації до практичних занять

Практичні заняття із зарубіжної літератури (16-18 ст)

Рекомендації до написання бакалаврських робіт