Навчальні дисципліни

Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін для спеціальностей “Польська мова та література, українська мова та література”, “Українська мова та література”, “Чеська мова та література, українська мова та література”, “Англійська мова”, “Німецька мова”, “Французька мова”:

Вступ до літературознавства;

Історія польської літератури (від давнини до сучасності);

Історія чеської літератури (від давнини до сучасності);

Світова література (від давнини до сучасності);

Дитяча література;

Методика викладання польської літератури;

Методика викладання зарубіжної літератури;

Теорія літератури;

Англійська література;

Психологія художньої творчості;

Літературне краєзнавство;

Історія літературознавчих вчень;

Слов’янський фольклор;

Польсько-українські літературні зв’язки к.ХІХ-поч. ХХ ст.;

Країнознавство;

Актуальні проблеми філософської лірики;

Література Сходу;

П/д семінар з польської літератури;

Новітня польська література;

Актуальні проблеми польської літератури;

Польська культура в Галичині;

Проблеми компаративістики;

Сучасна англійська література;

НЛКМЯВ;

Дисципліни спеціалізацій.

Окрім того, викладачі кафедри забезпечують проведення фольклорно-літературно-краєзнавчої практики, а також виробничої і асистентської практик.