Навчально-методична робота

Науково-методична робота базується на досягненнях педагогічної науки, культури і перспективного педагогічного досвіду, системі аналітичної, пошукової, дослідницької, організаційної, діагностичної, культурно-наукової і практичної, інформаційної діяльності з підвищенням наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників кафедри, удосконалення їхньої професійної й культурної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Основні завдання науково-методичної роботи:

  • підвищення методичної майстерності науково-педагогічних працівників;
  • удосконалення організації та забезпечення навчально-виховного процесу;
  • удосконалення методики, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять;
  • упровадження у навчально-виховний процес нових методів і методик викладання;
  • постійне підвищення методичної майстерності викладачів, особливо молодих, участь у методичних зборах, конференціях, семінарах, заняття на курсах;
  • удосконалення методичних матеріалів (методичних розробок тощо), підвищення їхньої якості;
  • підвищення відповідальності викладачів за якість проведення занять.