Можливості працевлаштування

Випускників ОП призначено для перекладацької та науково-дослідної діяльності в Україні відповідно до отриманої спеціальності.
Бакалавр може здійснювати професійну діяльність на основі сучасних наукових досягнень у галузі філологічної науки, перекладу. Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами класифікатора професій ДК 003:2010: науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади), науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади), перекладач, перекладач технічної літератури, гід-перекладач, коректор, завідувач науково-дослідної лабораторії, документознавець, лінгвіст, літературний співробітник, літературознавець, начальник лінгафонного кабінету, редактор, літературний редактор, науковий редактор, художній редактор, редактор-перекладач, референт, секретар, фольклорист, професіонал із фольклористики.