Можливості працевлаштування

Магістр філології за спеціалізацією 035.033 – слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

ступінь вищої освіти: магістр

спеціальність: 035 Філологія

спеціалізація: 035.033 – слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

освітня програма: Польська мова і література

Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є польська мова і література в теоретичному, практичному, науково-дослідницькому аспектах; лінгвістичні і літературознавчі концепції та ідеї, переклад, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі, інформаційні технології викладання польської мови і літератури.

Цілі навчання – формування у здобувачів вищої освіти інтегральної, загальних і фахових компетентностей, комплексу знань та умінь для застосування в професійній діяльності в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу, методики викладання польської мови і літератури.

Теоретичний зміст предметної галузі становить теорія філологічної науки, яка відповідає предметній спеціалізації польської мови і літератури, знання з педагогіки вищої школи та педагогічної майстерності викладача, методики викладання слов’янських мов і літератур, методології наукового пізнання, новітніх інформаційних технологій у професійній діяльності, достатніх для формування предметних компетентностей.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Академічними правами випускників є навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за освітньою програмою підготовки доктора філософії (PhD). Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Магістр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо. Освітньо-професійна програма зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.033 – слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська спрямована на підготовку фахівців таких професій:

 • консультант або референт із міжнародних зв’язків
 • науковий співробітник;
 • перекладач;
 • літературознавець;
 • редактор;
 • репортер;
 • коректор;
 • контент-менеджер;
 • гід;
 • сценарист;
 • спічрайтер;
 • іноземний кореспондент;
 • аніматор;
 • науковець;
 • перекладач-менеджер;
 • прикладний лінгвіст;
 • рецензент;
 • кореспондент;
 • бібліотекар;
 • ведучий програми;
 • архівіст;
 • викладач;
 • співробітник засобів масової інформації, рекламних агентств;
 • працівник медіа-агентств;
 • керівник освітніх, виховних та медійних структур;
 • учитель;
 • працівник інтернет-маркетингу;
 • працівник фондів, спілок, фундацій гуманітарного спрямування;
 • працівник музею;
 • працівник мистецьких і культурних центрів;
 • копірайтер