Методологічна лабораторія з історії літератури, теорії літератури і компаративістики

Знаходиться в 404 ауд. на 4-му поверсі Гуманітарного корпусу університету.

Створена для проведення досліджень у всіх галузях літературознавства та методики викладання літератури. Мета – сприяти розвитку української науки про літературу у системній кореляції з еволюцією сучасної гуманітарної сфери у площині органічного поєднання методологічних і теоретичних напрацювань з можливостями їхнього практичного застосування в науковій (літературознавство, філологія) та освітній діяльності (методика викладання філологічних – насамперед літературознавчих – дисциплін в освітніх закладах усіх рівнів акредитації).