Кабінет методики літератури імені Юрія Султанова

Кабінет методики літератури імені Юрія Султанова названий на честь українського методиста, літературознавця, культуролога, поета, кандидата педагогічних наук – Юрія Ібрагімовича Султанова.

Спеціалізувався у сферах методології та теорії методики викладання літератури в школі, історії літератур Сходу. Автор і співавтор (у тому числі з доктором філологічних наук, професором М. В. Теплінським) численних шкільних підручників та навчальних посібників із російської і зарубіжної літератур, а також більше 60 наукових і науково-методичних студій, що друкувалися у провідних фахових виданнях, серед яких київські журнали «Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР», «Відродження», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Зарубіжна література в навчальних закладах», «Гуманітарні науки», «Всесвітня література і культура в навчальних закладах України», івано-франківські видання «Джерела», «Вертикаль», «Галицько-буковинський хронограф», «Вісник Прикарпатського університету. Філологія» та ін.

Був членом редакційних колегій і науковим консультантом фахових часописів «Зарубіжна література в навчальних закладах», «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України», гуманітарного альманаху «Галицько-буковинський хронограф».

Був лауреатом (І премія) Всеукраїнського конкурсу науково-методичних студій «У світі арабської літератури» (1996). Учасник всеукраїнського Міжцивілізаційного діалогу (2001-2003).

Під керівництвом Ю.І. Султанова було написано і підготовлено до захисту три кандидатські дисертації з методики викладання літератури, дві з яких успішно захищені за його життя. Серед відомих учнів – доктор педагогічних наук, професор Оксана Яківна Мариновська.