Громадське обговорення ОП

  1. Порівняння аналогічних (закордонних та вітчизняних) ОП.

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Враховано досвід Ягеллонського університету. Наша випускниця Оксана Баранівська працює в Ягеллонському університеті. Вона викладає українську мову для студентів, які навчаються за  ОП «Українська мова» (аналогічної для ОП «Польська мова і література», оскільки українська мова вивчається в польських вишах як іноземна) (http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/documents/1717115/2dabc078-5cd6-4ab9-9e00-3bc9ead2fc08) Враховано особливості формування здатності здобувача вищої освіти до якісного перекладу усних і письмових текстів.

Завдяки врахуванню ОП Приазовського державного технічного університету «Переклад» 035.03 Слов’янські мови та літератури. Переклад включно (див.: https://pstu.edu/wp-content/uploads/2018/05/035.034-%D0%9C-%D0%A0%D0%A3%D0%9F-2018.pdf) вдалося запобігти домінуванню перекладознавчих дисциплін, і до переліку обов’язкових включити методику викладання слов’янських мов та літератур у вищих навчальних закладах з метою розширення спеціальних (фахових, предметних) компетентностей здобувачів вищої освіти. Усе це робить ОП конкурентноздатною у порівнянні з іншими вітчизняними аналогами.

Члени кафедр та усі здобувачі вищої освіти мають змогу ознайомитися з вищеназваними ОП у друкованому варіанті та за наведеними покликаннями.