Фаховий семінар на кафедрі світової літератури і порівняльного літературознавства

29 січня 2021 року на засіданні кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації на тему: «Конспірологічний роман в українській та американській літературах початку ХХІ сторіччя: жанрова типологія» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія».

Автор дисертаційної роботи – аспірантка Олена Плетена.

Робота виконана на кафедрі світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету.

Евристична площина дослідження – літературознавча компаративістика.

Науковий керівник – Ніна Ільїнська, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету.

Семінар відбувся під головуванням доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Ігоря Козлика. Крім членів цієї кафедри, у ньому взяли участь:

Роман Голод – доктор філологічних наук, професор, декан Факультету філології;

Ольга Бігун – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології;

Роман Піхманець – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури;

Олександр Солецький – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури.

Після виступу дисертантки, наукового керівника та експертів було ухвалене рішення про відповідність дисертаційної роботи офіційним вимогам.

Вказаний семінар в історії кафедри світової літератури відбувся вперше. Його проведення, передбачене новими правилами присудження ученого ступеня доктора філософії, є необхідним етапом у просуванні дослідження до захисту у спеціалізованій разовій ученій раді, яка згодом буде сформована з фахівців Факультету філології та Факультету іноземних мов ПНУ імені Василя Стефаника.

Доповідь автора роботи Олени Плетеної

 

Виступає доктор філологічних наук Олександр Солецький

 

Виступає доктор філологічних наук Ольга Бігун

 

Виступає кандидат філологічних наук Іванна Девдюк

 

Виступає науковий керівник роботи, доктор філологічних наук Ніна Ільїнська