Укладено угоду про співпрацю!

22 грудня 2020 року з ініціативи доцента Ткачук Т.О. підписано Угоду про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» в особі ректора Цепенди Ігоря Євгеновича, з одного боку та Комунальним вищим навчальним закладом «Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради» в особі директора коледжу Ковтуна Валерія Івановича, який діє на підставі Статуту Коледжу, з другої сторони, з метою вдосконалення системи підготовки здобувачів вищої освіти.