Відбувся науковий семінар «Славістичні читання» 14.12.2020

 

На #ОП_Польська_мова_і_література“за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відбувся науковий семінар “Славістичні читання”.

Молоді магістрині представили результати власних наукових досліджень, тематика яких є широкою: від різноаспектних літературознавчих проблем до актуальних питань лінгвістики.

Специфіка мовних засобів реклами, особливості маніпуляції у блогах, мова програм польських політичних партій, мовні засоби портретних описів у творчості Е.Ожешко, роль полонізмів у романі С.Андрухович “Фелікс Австрія”, мовна фіксація образу жінки у сучасних польських детективах, неоміфологізм у творчості А.Сапковського, концепція любові у драмах Кароля Войтили, особливості театру абсурду у польській та чеській літературах, проблема євросирітства у напрацюваннях українських і польських літераторів, образ Львова у польській літературі ХХ ст., фразеологізми у Святому Письмі та ін. – теми, які цікавлять юних науковців.

Важливою частиною наукового семінару була дискусія, а також окреслення перспективи подальших наукових студій.

Бажаємо філологиням успішного захисту власних магістерських досліджень.