Відбулася підсумкова конференція із захисту виробничої практики за фахом (асистентської, педагогічної) для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 035 Філологія ( ОП «Польська мова і література”)

Відбулася підсумкова конференція із захисту виробничої практики за фахом (асистентської, педагогічної) для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем
спеціальності 035 Філологія ( ОП «Польська мова і література”)

Здобувачі виконували обов’язки викладача та куратора групи, презентували власні наукові досягнення. Здобувши досвід роботи вчителя під час навчально-виховної практики у школі, магістрантки спробували себе у викладацькій діяльності.
Отримавши належну кваліфікаційну підготовку з польської мови та літератури, зарубіжної літератури, прослухавши курси методики викладання літератури у вищих навчальних закладах, педагогіки вищої школи та педагогічної майстерності викладача, студентки-магістрині мали можливість застосувати набуті знання та навички у практичній діяльності. Практика показала, що вони успішно реалізували свої можливості та здобули практичні навички, які будуть їм корисні у майбутній професії.


Практикантки готували тексти лекцій та проводили лекційні і практичні заняття, відвідували лекції та практичні заняття провідних фахівців кафедри та своїх колег, аналізували їх, проводили зі студентами консультації та індивідуальні заняття, розробляли тестові завдання, теми курсових та бакалаврських робіт, проводили контроль за самостійною роботою студентів, працювали зі студентськими групами як куратори групи, відвідували засідання кафедр та методичної ради факультету, працювали з обдарованими студентами, проводили роботу наукових гуртків, підготували та провели цікаві виховні заходи як, наприклад, “Літературний батл” (Ірина Гарасим’юк), засідання “Клубу любителів мистецтв” (Марія Савчин) та заходи з профорієнтаційною метою: «Не нудне навчання на полоністиці» (Марія Косьмій), готували презентації про власні наукові дослідження і презентували їх на онлайн-зустрічах зі студентами полоністики.

Упродовж практики магістрині вивчали кращий досвід викладання, оволодівали методикою аналізу й узагальнення педагогічного досвіду викладачів факультету та своїх одногрупників, підвищували свою педагогічну майстерність.
Вагому допомогу здобувачкам вищої освіти надавали методисти кафедр.

Зокрема студентками було відзначено активність викладачів-методистів кафедри, які допомагали їм, консультували, надавали методичну допомогу у підготовці до занять, ділилися набутим досвідом. Проведено опитування студентів щодо практики. З’ясовано, що усі задоволені практикою. Висловлено побажання, які будуть враховані у подальшій роботі.