Філологія (чеська мова і література)

Academic writing

Зарубіжна література

Інтермедіальність: література та інші види мистецтва

Історія чеської літератури

Країнознавство

Курсова з історії чеської літератури

Методика викладання чеської літератури

Порівняльне літературознавство

Постколоніальні студії: феномен постколоніального письменства

Основи наукових досліджень