Філологія (польська мова і література)

Academic writing

Постколоніальні студії: феномен постколоніального письма

Країнознавство

Інтермедіальність: література та інші види мистецтва

Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в старших класах)

Порівняльне літературознавство

Методика викладання польської літератури

Історія польської літератури.

Зарубіжна література

Основи редагування і коректури тексту

Польська література Станіславова

Поетика пригод у світовій і українській літературі та медіа