Філологія (польська мова і література)

Academic writing

Українсько-польські літературні зв’язки кінця ХІХ – початку ХХ століття

Постколоніальні студії: феномен постколоніального письма

Країнознавство

Інтермедіальність: література та інші види мистецтва

Виробнича навчально-виховна педагогічна практика (в старших класах)

Порівняльне літературознавство

Методика викладання польської літератури

Історія польської літератури.

Зарубіжна література