Середня освіта (польська мова і література)

Польська література Станіславова та її вивчення у школі

Методика викладання польської літератури

Порівняльне літературознавство

Читання та письмо для розвитку критичного мислення у контексті літературної освіти школярів

Дитяча польська література

Зарубіжна література

Країнознавство

Новітня польська література і її місце у шкільній програмі

Українсько-польські літературні зв’язки кінця ХІХ початку ХХ століття

Фольклор та літературне краєзнавство

Виробнича навчально-виховна педагогічна практика ( в старших класах)

Навчальна (фольклорно-літературно-краєзнавча) практика

Курсова робота з методики польської літератури

Основи наукових досліджень 1

Історія польської літератури

Атестація (Польська мова і література з методиками викладання)

Курсова робота з польської літератури