ОР магістр

Актуальні проблеми польської літератури

Країнознавство

Новітня польська література

Літературознавча славістика

Перекладознавство в структурі літературознавчої компаративістики

Літературознавча компаративістика

Методика викладання слов’янських мов у вищих навчальних закладах

Теорія і практика перекладу

Основна слов’янська мова

Перекладацький практикум

Літературознавчий аналіз тексту

Сучасні інформаційні технології

Методологія та організація наукових досліджень -1

Методологія та організація наукових досліджень – 2

Динамічні процеси у фразеологічних системах сучасних слов’янських мов

Загальне та слов’янське мовознавство

Порівняльна типологія слов’янських мов

Охорона праці в галузі

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Українська фольклористика в іменах

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Фольклор як художня система