Наукова діяльність студентів

Збірник студентських наукових праць Славістичні студії

 

На кафедрі діє гурток у межах комплексної теми “Літературний процес та творча індивідуальність письменника: компаративний аспект” (державний реєстраційний номер 0112U000597). План роботи гуртка на 2019-2020 н.р.