Девдюк Іванна Василівна

кандидат філологічних наук,

доцент

 

CVВикладацька роботаОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри  світової літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта

1979–1984 – навчання в Чернівецькому державному  університеті ім. Ю.Федьковича, спеціальність: “Романо-германські мови та література, англійська мова”.

1994-1997 – навчання в аспірантурі на кафедрі світової літератури Прикарпатського університету імені В. Стефаника

1999 – захист кандидатської дисертації «Англійська література у творчій діяльності Пантелеймона Куліша (Переклади. Критичне сприйняття. Творче засвоєння)» в Інституті літератури ім. Тараса Шевченка. Спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство

2005 – присвоєно вчене звання доцента

2017–2019 – навчання в докторантурі на кафедрі  української літератури та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства  Бердянського державного педагогічного університету. Тема дослідження: «Екзистенційний дискурс української та британської прози міжвоєнного періоду».

Професійний досвід:

 з 01.07.2001 р. по сьогодні – доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

1986–2001 – лаборант, ст. лаборант, асистент кафедри англійської філології Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника

1984–1986 – вчитель англійської мови  Старожадівської СШ Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.

Наукові інтереси: порівняльне літературознавство, англійська література, проблеми модернізму, екзистенціалізму.

Є автором понад 80 публікацій, серед них 3 навчальні посібники, 2 хрестоматії, 5 навчально-методичних рекомендацій, біля 40 статей, що опубліковані у фахових виданнях України, 10 – у закордонних часописах, у тому числі такому, що входить у наукометричну базу Scopus.

Стажування

Бердянський державний педагогічний університет, кафедра української літератури та компаративістики (січень-лютий, 2017 р.)

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, кафедра теорії літератури і порівняльного літературознавства (квітень-травень, 2007 р.)

Додаткова інформація: Член спеціалізованої вченої ради К 20.051.13 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Член редколегії та упорядник кафедрального збірника наукових праць «Літературознавчі студії – компаративний аспект».

Керівництво бакалаврськими, магістерськими і кандидатськими  роботами. Підготовлено 7 кандидатів наук.

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ

ОР “БАКАЛАВР”

ОП “Польська мова і література. Філологія” (ІV курс, VIII семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Українська мова і література. Філологія” (ІV курс, VIII семестр )

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Чеська мова і література. Філологія” (ІV курс, VIII семестр )

Силабус ОК “Зарубіжна література”

 

ОП “Середня освіта (польська мова та література)” (ІV курс, VIII семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Середня освіта (українська мова та література)” (ІV курс, VIII семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ОР “БАКАЛАВР”

ОП “Англійська мова і література. Філологія” (ІI курс, III семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Німецька мова і література. Філологія”  I курс, III семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Французька мова і література. Філологія” (ІI курс, III семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Англійська мова і література. Філологія” (ІII курс, ІV семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Німецька мова і література. Філологія” (ІII курс, ІV семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Французька мова і література. Філологія” (ІII курс, ІV семестр)

Силабус ОК “Зарубіжна література”

ОП “Англійська мова і література. Філологія” (ІV курс, VШ семестр)

Силабус ОК “ЛКМЯВ”

ОП “Середня освіта (англійська мова та література)” (І курс, І семестр)

Силабус ОК “ЛКМЯВ”

ОП “Середня освіта (англійська мова та література)” (ІІ курс, III семестр)

Силабус ОК “ЛКМЯВ”